Må jeg ha radonbrønn. Hva er kravet?

Radonbrønn. Er det nødvendig da?

radonbronner
Vi får til stadighet spørsmål om det er nødvendig å montere radonbrønn så lenge man skal montere radon membran. Dette er et legitimt spørsmål da det er mange som virker usikre på fortolkningen av paragrafene.

Usikkerhet
Helt siden det ble et absolutt krav fra myndighetene at alle nye bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsikring så har det vært stor usikkerhet og mange spørsmål om man faktisk må montere radonbrønn eller tilsvarende tiltak i tillegg til selve radonmembranen. Svaret på spørsmålet er udiskutabelt og JA, sekundært tiltak skal monteres. I henhold til TEK 10 så skal det monteres en sekundær sikring i tillegg til selve radon membranen.  Les paragraf 2.b.
 
TEK 2010 paragraf   § 13-5. Radon
1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.                                                      

2. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radon sperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

3.  Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd. 
 
427%5b1%5dUnntak
Unntakene i paragraf 3 er svært begrensede men et eksempel kan være der det er gjennomluftet eller ventilert parkeringshus under boligblokk og lignende type konstruksjoner. Det er videre viktig å merke seg at det er først etter at bygget er satt opp og tettet, at det er mulig å få målt riktige radon konsentrasjoner. Husk at det er enklere å gjøre dette med en gang og på riktig tidspunkt under byggingen, enn å måtte gå tilbake og montere inn en brønn i etterkant med påfølgende merarbeid.
 
Dokumentasjon og KS-Skjema
I TEK 10 er det også et krav å dokumentere leveransen og montasjen. For byggherre / oppdragsgiver gir en riktig montert radonsikring en trygghet mot radongass. Dette bør dokumenteres ved hjelp av en sjekkliste og KS-Skjema. I tillegg til en bekreftelse på riktig utført arbeid gir dokumentasjonen en fremtidig garanti og sikkerhet ved et eventuelt salg av eiendommen der all relevant og korrekt dokumentasjon på montasjen og dess innhold er synliggjort.
 
Krav til utleieboliger
Husk også ny regel som trådte i kraft 1. januar 2011 som sier at ALLE som leier ut bolig, MÅ måle radonkonsentrasjonen. Ved for høye verdier har utleier ansvar for tiltak og utbedring og at eventuelle radonreduserende tiltak må følges opp med ny måling. Frist for måling, utbedring / tiltak og ny måling er satt til 1. januar 2014.

NORTETT® RMS Radonsystemet. 
NORTETT har komplette og Sintef godkjente radonsikrings systemer med et utfyllende tilbehørs-program som også inkluderer radonbrønn. I våre monterings veiledninger og på vår web side finner man et også et KS/Kvalitets sikrings / sjekkliste skjema som alle kan benytte. Dette skjemaet kan være dokumentet som beskriver levert og montert produkt og som følger med “som bygget” dokumentasjonen.

 
RELATERTE PRODUKTER:
RELATERTE ARTIKLER:
Forskjellige radonbrønner - hvorfor?
Det leveres forskjellige typer radonbrønner. Hvorfor finnes det forskjellige typer? Hvilke brukes hvor, og hvilken type skal jeg velge?
 
Komplett radonsystem
Nortett® Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.
 
Nytt og forbedret radonsystem
Vi har utviklet og tatt frem en rekke nye tilbehørsprodukter som kompletterer våre radonmembraner slik at systemet fremstår som meget komplett.
 
Radonmembraner og behovet for tilbehør
Nortett® Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.
 

Om Nordic Waterproofing AS
  //  Kontakt  //  Ansatte  //  Nettstedskart  // Følg oss på Facebook
Nordic Waterproofing AS  Vangsveien 10, 1814 Askim - Postboks 1034, 1803 Askim - Telefon: +47 69 83 34 40  Fax: +47 69 83 34 41 Epost: post@nordicwaterproofing.com

Vår nettside bruker cookies. nortett.no bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer her.

Design/CMS: Leonberg AS
 

Nordic Waterproofing AS 
Vangsveien 10, 1814 Askim - Postboks 1034, 1803 Askim
Telefon: +47 69 83 34 40  Fax: +47 69 83 34 41
Epost: post@nordicwaterproofing.com

Vår nettside bruker cookies. nortett.no bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer her.

Powered by leonberginteraktiv.no