Forskjellige radonbrønner - hvorfor?

2 typer radonbrønn - hvorfor?

NY RADONBRØNN TUBE
For en kort tid tilbake introduserte Nortett en ny radonbrønn i tillegg til vår eksisterende, velkjente og tradisjonelle radonbrønn. I kjølvannet av denne introduksjonen kom det inn en del spørsmål om hvorfor det er behov for to typer brønner og det er dette spørsmålet vi skal forsøke å avklare i denne artikkelen. En radonbrønn er som oftest et sekundærtiltak, da brønnene i de fleste tilfeller monteres under en radonmembran. Kravet om installasjon av radonbrønn er udiskutabel da paragrafen sier;pb rms radonbronner 3
 
TEK 2010 paragraf   § 13-5. Radon
  1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.                                                      
  2. Følgende skal minst være oppfylt:
  • Bygning beregnet for varig opphold skal ha radon sperre mot grunnen.
  • Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3

KRAFTIG MATERIALE
NORTETT® sine radonbrønner er produsert i 100 % resirkulert materiale som består av slagkraftig og aldringsbestandig Polyetylen. Begge radonbrønnene har en kapasitet til å dekke inntil 200 m2 avhengig av avtrekkssystemet som eventuelt kobles til og permeabiliteten på massene brønnen monteres i. Begge NORTETT® sine radonbrønner, tilfredsstiller kravet i TEK 10 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense. 

NORTETT RADONBRØNN STANDARD
Radonbrønnen har 4 stk. 110 mm uttak som enkelt kan åpnes ved behov, noe som gjør brønnen meget fleksibel i bruk. Ved å koble flere brønner sammen, kan man dekke alle former og størrelser på de forskjellige typer bygg og areal som skal ventileres. Videre er også denne type radonbrønn et godt valg der man plasserer brønnen midt i bygget men ønsker oppstikket igjennom bunnplaten eller grunnmur, et helt annet sted enn der selve bønnen er plassert.Genial dersom en ringmur er innvendig delt opp med et stripefundament som igjen gjør at det blir 2 adskilte “celler».

Et slikt fundament/drager vil hindre avsuget å suge fritt over hele flaten, noe som gjør at det i disse tilfeller vil bli behov for to brønner som kobles sammen med ett avsug. Dette for at man da skal kunne sikre korrekt avsug under hele bunnplatens fotavtrykk og uansett om arealet er adskilt med et fundament. Dersom radonbrønnen ikke skal tilkobles et avtrekksystem, men kun klargjøres for tilkobling, så kan man benytte en av Nortett sine lufttette endelokk / terser for å sørge for en tett avslutning.

NORTETT RADONBRØNN TUBE
Nortett Radonbrønn Tube gir en rask og enkel montering i de tilfeller hvor man klarer seg med en brønn. Da radonbrønn tuben dekker inntil 200 m2 vil den være meget godt egnet til bruk i de aller fleste eneboliger. Radonbrønn tuben er også perfekt til bruk ved rehabiliteringsjobber der man skal installere et radon avsug.  Kjerne bor eller pigg opp et hull på minimum 160mm, installer brønnen i hullet, tett opptil bunnplaten og støp igjen.

Radonbrønn tuben er beregnet for vertikal montering. Med tanke på oppstikk, gjennomførings og avslutnings muligheter, så er Radonbrønn tuben en mer statisk variant enn standard brønnen, noe som medfører at man er mye mer avhengig av riktig plassering.

Der tuben plasseres vil også gjennomføringen for viderekobling komme. Enden er støpt igjen fra fabrikk og er således helt lufttett. Enden kappes enkelt av ved behov med håndsag og er da klar for videreføring med 110mm rør. Nortett Radonbrønn Tube anbefales benyttet der man klarer seg med en brønn, og ett oppstikk. Hvis man må koble sammen to eller flere brønner, anbefaler vi å benytte Nortett standard Radonbrønn, som er mer fleksibel i bruk, og som har hele fire tilkoblingsmuligheter.
rms-mont1rms-mont2
RELATERTE PRODUKTER:
RELATERTE ARTIKLER:
Komplett radonsystem
Nortett® Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.
 
Er radonbrønn nødvendig da?
Vi får til stadighet spørsmål om det er nødvendig å montere radonbrønn så lenge man skal montere radon membran. Dette er et legitimt spørsmål da det er mange som virker usikre på fortolkningen av paragrafene.
 
Nytt og forbedret radonsystem
Vi har utviklet og tatt frem en rekke nye tilbehørsprodukter som kompletterer våre radonmembraner slik at systemet fremstår som meget komplett.
 
Radonmembraner og behovet for tilbehør
Nortett® Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.
 

Om Nordic Waterproofing AS
  //  Kontakt  //  Ansatte  //  Nettstedskart  // Følg oss på Facebook
Nordic Waterproofing AS  Vangsveien 10, 1814 Askim - Postboks 1034, 1803 Askim - Telefon: +47 69 83 34 40  Fax: +47 69 83 34 41 Epost: post@nordicwaterproofing.com

Vår nettside bruker cookies. nortett.no bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer her.

Design/CMS: Leonberg AS
 

Nordic Waterproofing AS 
Vangsveien 10, 1814 Askim - Postboks 1034, 1803 Askim
Telefon: +47 69 83 34 40  Fax: +47 69 83 34 41
Epost: post@nordicwaterproofing.com

Vår nettside bruker cookies. nortett.no bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer her.

Powered by leonberginteraktiv.no