HALOPROOF® RMS 400 Radonsperre | Nortett

HALOPROOF® RMS 400

tg-20461
Illustrasjon av Haloproof radonsperre
HALOPROOF® RMS 400 legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen.
haloproof-byggBruksområde
HALOPROOF® RMS 400 er en radonmembran med Sintef teknisk godkjenning for montasje i bruksklasse B. HALOPROOF RMS 400 legges inn i gulvkonstruksjonen for å hindre at radongass trenger inn gjennom konstruksjonen. 
 
Egenskaper
HALOPROOF® RMS 400 er en 0,4 mm tykk membran produsert i 386 g/m2 blå polyolefin. HALOPROOF RMS 400 er designet med tanke på bruksområdet og har en rekke innebygde egenskaper som skal sikre et optimalt resultat.
HALOPROOF RMS 400 har minimalt med krymp ved store temperatursvigninger og har høy kuldemykhet ved lave temperaturer. HALOPROOF RMS 400 radonmembran med tilbehør er gjennomtestet for bruk ned i minus -5 C. HALOPROOF RMS 400 er videre produsert slik at den er så å si uten spenninger, og den vil oppleves som"død" under montering. HALOPROOF RMS 400  leveres i følgende bredder, 4m - 2m - 1m - 0,5m, Alle rullene er 25 meter lange. HALOPROOF RMS 400 radonmembran med dertilhørende tilbehørsprogram er markedets mest komplette radonsystem. En rekke spesialtilpasset tilbehør setter deg som montør i stand til å montere et radontett sjikt på en rask og enkel måte med et optimalt sluttresultat. 

Hva er Radon?
Radon er en giftig og kreftfremkallende radioaktivt grunnstoff (edelgass). Stoffet dannes naturlig i berggrunnen og kommer sivende inn i bygninger samme med jordluften. Den forhøyede konsentrasjonen av radon i bygninger i Norge, skyldes byggegrunnen og geografisk tilhørighet. Høyt nivå av Radon i inneluft, øker risiko for lungekreft. Dette baseres etter hvor lenge en utsettes for stoffet og hvor høyt nivået er. Statens Strålevern anbefaler så lav nivå som praktisk mulig og innenfor de til en hver tid anbefalte grenseverdier. 

Lovtekst og retningslinjer.
I henhold til TEK 10 og paragraf § 13-5. Radon, skal minst følgende være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Dette vil i praksis si;
Man SKAL montere både radonbrønn og radonmembran i bygg som er beregnet for varig opphold.
Prosjektering av radontetting bør foretas i henhold til Byggforskseriens Byggdetaljer 520.706 Sikring mot radon ved nybygging og 701.706 Tiltak mot radon i eksisterende byggninger.

 
HALOPROOF® Butyl DS Tape Xtra
Dobbeltsidig tape til sammenføyning av grunnmur og torvtaksplater.
 
HALOPROOF® Super Fix
Spesiallim til spesial lim til sammenføyning av Grunnmur og Torvtaksplater
 
HALOPROOF® Butyl Top Tape Xtra
Tape til ett-trinns skjøting av HALOPROOF® Radonmembraner.
 
HALOPROOF® Butyl Fleece Tape
HALOPROOF® Butyl Fleece Tape er et all-round, fleksibelt tettebånd til sikring av luftette detaljer som gjennomføringer, hjørneløsninger samt rep av eventuelle skader o.l.
 
HALOPROOF® Multi Xtreme Flex Tape
Ekstremt fleksibel butyltape.
 
HALOPROOF® Liquid Sealing
Flytende selvutjevnende masse til lufttetting rundt gjennomføringer i HALOPROOF® radonmembraner.
 
HALOPROOF® Butyl Seal
Elastisk butyl klebemasse til lufttetting og forsegling av detaljløsninger ved installasjon av radonsperre.
 
HALOPROOF® LS Tape
Til bruk sammen med HALOPROOF® Liquid Sealing.
 
RMS Klemlist
Galvanisert stålprofil med forborrede hull som benyttes til innfesting av radonmembraner.
 
Komplett 100
Ferdig tilbehørspakke til radonsperre 4 x 25 m (100 m2).
 
Komplett 50
Ferdig tilbehørspakke til radonsperre 2 x 25 m (50 m2).
 
RADONBRØNNER
Radonbrønner som er robuste og fleksible. Meget godt egnet til både rehabiliteringsjobber, eller nybygg.
 
EPDM mansjetter
EPDM mansjetter - med prestanset hull. Se vårt utvalg her.
 
Radonsperre hjørne
Innvendig og utvendig hjørner til radonsperre. Les mer her.
 
HALOPROOF® RMS Endelokk
NORTETT® RMS Endelokk brukes for å forsegle uttak fra radonbrønn. Leveres i to forskjellige varianter.
 
Erstatter Radonsperre behovet for dampsperre?
Monteres radonmembranen i Bruksklasse B, så vil den erstatte 0,20mm dampsperrer. Radonmembranen er en tykkere og tettere membran som er montert og skjøtet sammen til et helt lufttett sjikt og vil derfor være en meget god damp og gass sperre. Det samme kan gjelde i bruksklasse A, i de tilfeller der membranen er montert på topp over avrettet toppsjikt, og som isolasjonen legges direkte ovenpå.
 
Kan jeg bruke vanlig 0,2 plast i stedet?
NEI.
P.r. i dag er det ingen dampsperre/normfolie med tykkelse på 0,20mm som innehar Teknisk Godkjenning fra Sintef. En 0,20mm plastfolie er IKKE et alternativ å benytte som radonmembran.
Benytt heller dedikerte radonmembraner som innehar Teknisk Godkjenning fra Sintef.
 
Må vi legge plast oppå isolasjonen i tillegg til radonsperre mellom isolasjonslagene?
JA.
I henhold til Sintef Tekniske Godkjenninger, gjeldende for alle radonmembraner som kan benyttes i Bruksklasse B, skal man ha et plastsjikt ovenpå isolasjonen. Dette for å forhindre betong og sement i å renne ned i mellom isolasjonen og danne ″kniver″ som i verste fall kan punktere membranen.
Se beskrivelse i Teknisk Godkjenning fra Sintef. Dette gjelder ALLE radonmembraner i bruksklasse B.
 
Må man ha plast over Radonsperren ?
JA.
I bruksklasse B så skal man ha plast i tilknytning til radonmembranen på ett eller annet vis.
Legges radonmembranen i mellom isolasjonen legges plasten på toppen av isolasjonen for å forhindre betong og sement i å renne ned i mellom isolasjonen.
Legges radonmembranen ovenpå isolasjonen så skal man benytte en 0,8mm tykk plast som skal fungere som beskyttelse av radonmembranen før og under utstøping.
Se beskrivelse i Teknisk Godkjenning fra Sintef. Dette gjelder ALLE radonmembraner i bruksklasse B.
 
Er greit å benytte Delta Flexx Band over skjøtene (erstatte dobbelidig tape + lim)?
NEI.
Delta Flexx Band har ingen dokumentert bremsende eller hindrende effekt av radongass.
I henhold til vår Tekniske Godkjenning fra Sintef, skal man benytte beskrevet skjøtemetode, og da er det produktene, dobbeltsidig butyl klebebånd og Delta Than som har gjennomgått tetthet- og aldrings tester og derigjennom blitt godkjente i henhold til de stående kriterier som må oppfylles for å få en Teknisk Godkjenning.  
 
Holder det å bare bruke tetteband i skjøter?
NEI.
Nortett sitt radonmembransystem innehar en Teknisk Godkjenning fra Sintef som beskriver hvilke produkter og metoder som skal benyttes for å oppnå ett optimalt og radontett resultat.
De skjøtemetoder som er beskrevet er de som er testet og funnet optimale for dette systemet.
Benytt dobbeltsidig butyl tape og Delta Than. Tettebånd/Flexx-bånd benyttes ved mindre reparasjoner og skjøter samt rundt gjennomføringer og i hjørner.
 
Trenger jeg alt tilbehøret? Mange bruker ikke det…
Dette er vel mer avhengig av hva man mener er tilbehør. De produkter som står beskrevet i den Tekniske Godkjenningen fra Sintef, skal benyttes. Dette er dobbeltsidig butyl klebebånd og Delta Than. Resterende produktsortiment er satt sammen for å underlette monteringen, slik at man på en rask og enkel måte kan oppnå et optimalt resultat som er radontett. Det kan være stor forskjell på kunnskapen og erfaringen til de som monterer radonsperrer, men uansett kunnskapsnivå og erfaring så vil det meste av tilbehøret være til stor hjelp for å kunne gjennomføre en rask, sikker og kvalitativ tekking mot radongass. Dette kan være seg produkter som den selvutjevnende RMS Tettemasse, prefabrikkerte hjørneløsninger eller universal mansjetter.
 
Hva trenger jeg minimum? 
Vanskelig å gi eksakt svar, men radonmembran, dobbeltsidig butyl tape og Delta Than er et absolutt minimum. Da kan du skjøte sammen membranen. Eller så kan man kan si at du minimum trenger det tilbehøret som skal til for å lage ett tett resultat. Behovet for tilbehør er avhengig av flere andre faktorer som f.eks. avslutning av membranen, antall gjennomføringer, hvor mange hjørner, o.l.
Våre radonsperrer med tilbehør er utviklet og satt sammen for at man skal ha en så enkel oppgave som mulig å skape et lufttett sjikt.

Trenger jeg både brønn og sperre?
JA.
I henhold til TEK 10 og paragraf § 13-5. Radon.
2. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan   
     aktiviseres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
 
Må jeg ha Radonbrønn?
JA.
I henhold til TK 10 og de skjerpede krav så skal man ha både radonmembran og i tillegg
system for ventilasjon av grunn(radonbrønn). Dette gjelder ved bygging i henhold til TEK 10.
 
 
Hvordan kobles radonbrønnene sammen?
Tilkobling skjer ved bruk av de fleste typer 110mm rørsystemer med tilbehør.
Skjær av endestykket/ene på radonbrønnen/ene som må til for at du skal kunne koble de sammen til enten et nettverk av brønner eller til punkt for avslutning. Hvis man ikke kobler til avtrekksvifte med en gang så plugges avslutningen med en ters.
 
Finnes det detaljtegninger på montering av lufting i grunn (brønn / tube)?
Det er såpass stor forskjell på de forskjellige prosjekter at plassering av både brønner og avslutninger stort sett avgjøres og prosjekteres i hvert enkelt tilfelle. Det er gitt en del anbefalinger på hva og hvordan monteringen skal skje og det kan man lese mer om på vår hjemmeside.
 
Hvordan er det å legge radonmembran i fuktig og kaldt vær?
Nortett Delta Radonsperre systemet, er beregnet brukt ved temperaturer over +5 grader da sammenføyning skjer ved bruk av tape og lim som har begrensninger ved lave temperaturer.
ALLE systemer som tapes og limes sammen har de samme begrensninger ved lave temperaturer.
Nortett RMS 800 0,8mm TPO radonmembran sammenføyes ved bruk av varmluft sveise maskiner og her er det så å si ingen begrensninger når det gjelder temperatur. Det samme gjelder også for radonmembranen Nortett RMS 3500, som sammenføyes ved bruk av åpen flamme/propan og/eller varmluftsveising. Disse to varianter fungerer også greit ved mindre nedbørsmengder.
 
Krymp i sol?
Plastbaserte membraner krymper ved større og raske temperatursvingninger. I ekstreme tilfeller så mye at skjøter kan løsne. Dette er spesielt aktuelt på høsten med sol på dagen og kalde netter. Prøv å unngå montering på solrike dager. Sørg for godt utlegg over ringmur så du har nok radonsperre selv om den krymper. Montér radonsperren fra langside til langside for å få så korte lengder som mulig. Det gir mindre ekspansjon og krymp. Uansett så anbefaler vi at man legger Nortett Delta Radonsperre med god ″slakk″ slik at membranen har mulighet for å trekke seg noe sammen dersom temperatursvingningene er store.
 
Kan man legge radonsperre ved restaurering av kjeller på bare gulv?  Har det noen hensikt?
JA.
Hvis man har målt forhøyede radonverdier i kjelleren/underetasjen så vil det være en fordel å montere en radonsperre. Det foreligger egne beskrivelser fra Sintef Byggforsk på hvordan dette skal løses. Ved korrekt montering så vil man senke radonverdiene. Et alternativ eller tillegg til radonmembran er å montere en radonbrønn som kobles til et avtrekks system.
 
Fordeler med RMS800 vs. vanlig sperre/Delta radonsperre?
Den største fordelen med RMS 800 er at den sveises sammen med varmluft. Dette gjør at membranen kan monteres i lave temperaturer, kontra Delta Radonsperre som helst bør ha + 5 grader.


 
Relaterte artikler:

For å kunne betjene dine kunder på en best mulig måte er det viktig å kunne gi svar på de mest vanlige spørsmålene. Men hva er det byggmestere oftest lurer på?

NY RADONBRØNN TUBE

For en kort tid tilbake introduserte Nortett en ny radonbrønn i tillegg til vår eksisterende, velkjente og tradisjonelle radonbrønn. I kjølvannet av denne introduksjonen kom det inn en del spørsmål om hvorfor det er behov for to typer brønner og det er dette spørsmålet vi skal forsøke å avklare i denne artikkelen.

I dagens marked tilbys det en rekke forskjellige radonmembraner med et utvalg tilbehør. Membranene varierer i størrelser og tykkelsen avhengig av bruksklasser og kvaliteter. Felles for de alle er at de skal danne en lufttett membran der radongass ikke kan trenge igjennom.


Om Nordic Waterproofing AS
  //  Kontakt  //  Ansatte  //  Nettstedskart  // Følg oss på Facebook
Nordic Waterproofing AS  Vangsveien 10, 1814 Askim - Postboks 1034, 1803 Askim - Telefon: +47 69 83 34 40  Fax: +47 69 83 34 41 Epost: post@nordicwaterproofing.com

Vår nettside bruker cookies. nortett.no bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer her.

Design/CMS: Leonberg AS
 

Nordic Waterproofing AS 
Vangsveien 10, 1814 Askim - Postboks 1034, 1803 Askim
Telefon: +47 69 83 34 40  Fax: +47 69 83 34 41
Epost: post@nordicwaterproofing.com

Vår nettside bruker cookies. nortett.no bruker cookies hovedsaklig for trafikkmåling og optimalisering av innhold. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette. Les mer her.

Powered by leonberginteraktiv.no