TAKSHINGEL

Nye forskrifter og byggemetoder krever nye løsninger. Undertak som «puster» har blitt en nødvendighet for å tilfredsstille nødvendig uttørking av konstruks.